پنل های نمایندگی

مشتریان خود را داشته باشید ...
نکات مهم و قابل توجه:
 • قیمت ها برحسب تومان است.
 • در اپراتور 2000 ارسال های به صورت دلیوربیس (بازگشت پیامک های نرسیده به گوشی) انجام می شود.
 • خط هایی که به کاربران هدیه داده میشود از اپراتور 5000 است.
 • در همه اپراتور ها برگشت هزینه پیام های ارسال نشده و بلک لیست وجود دارد.
 • دریافت پیامک رایگان است.
 • پنل ها بصورت دائمی واگذار شده و هیچ هزینه ای در سال های آتی اخذ نمی گردد.
 • نماینده بابت فروش پنل های کاربری هیچ مبلغی به شبنم پرداخت نمی کند .
 • نمایندگان قادر به ایجاد بسته های مختلف با سطوح دسترسی متفاوت می باشند .
 • نمایندگان میتواند تعرفه های مختلف تعریف نموده و به صورت ثابت یا پلکانی این تعرفه ها را به کاربر اختصاص دهند .
 • تمامی پنل ها قابلیت ارتقاء به یکدیگر را با پرداخت ما به التفاوت دارا می باشند.
 • همه نمایندگان دارای پشتیبانی و حمایت کامل از سمت ما می باشند


امکانات پنل نمایندگی

امکانات تک ستاره دو ستاره سه ستاره ویژه
فعالیت با برند، دامنه و صفحه لاگین متفاوت فعالیت با برند، دامنه و صفحه لاگین متفاوت فعالیت با برند، دامنه و صفحه لاگین متفاوت فعالیت با برند، دامنه و صفحه لاگین متفاوت فعالیت با برند، دامنه و صفحه لاگین متفاوت
امکان استفاده از آرم و لوگو دلخواه امکان استفاده از آرم و لوگو دلخواه امکان استفاده از آرم و لوگو دلخواه امکان استفاده از آرم و لوگو دلخواه امکان استفاده از آرم و لوگو دلخواه
ایجاد نامحدود کاربر ایجاد نامحدود کاربر ایجاد نامحدود کاربر ایجاد نامحدود کاربر ایجاد نامحدود کاربر
ماژول رایگان ثبت نام آنلاین کاربران ماژول رایگان ثبت نام آنلاین کاربران ماژول رایگان ثبت نام آنلاین کاربران ماژول رایگان ثبت نام آنلاین کاربران ماژول رایگان ثبت نام آنلاین کاربران
تعیین قیمت بسته های کاربری تعیین قیمت بسته های کاربری تعیین قیمت بسته های کاربری تعیین قیمت بسته های کاربری تعیین قیمت بسته های کاربری
واریز آنی هزینه پنل به حساب نماینده واریز آنی هزینه پنل به حساب نماینده واریز آنی هزینه پنل به حساب نماینده واریز آنی هزینه پنل به حساب نماینده واریز آنی هزینه پنل به حساب نماینده
شارژ آنلاین کاربران از درگاه "شارژ پیامک" شارژ آنلاین کاربران از درگاه شارژ پیامک شارژ آنلاین کاربران از درگاه شارژ پیامک شارژ آنلاین کاربران از درگاه شارژ پیامک شارژ آنلاین کاربران از درگاه شارژ پیامک
واریز سود پیامک پس از شارژ حساب کاربران واریز سود پیامک پس از شارژ حساب کاربران واریز سود پیامک پس از شارژ حساب کاربران واریز سود پیامک پس از شارژ حساب کاربران واریز سود پیامک پس از شارژ حساب کاربران
مشاهده و مدیریت تراکنش های کاربران مشاهده و مدیریت تراکنش های کاربران مشاهده و مدیریت تراکنش های کاربران مشاهده و مدیریت تراکنش های کاربران مشاهده و مدیریت تراکنش های کاربران
مدیریت تعرفه های ارسال کاربران مدیریت تعرفه های ارسال کاربران مدیریت تعرفه های ارسال کاربران مدیریت تعرفه های ارسال کاربران مدیریت تعرفه های ارسال کاربران
اتصال ترمینال اختصاصی بانک ملت به پنل اتصال ترمینال اختصاصی بانک ملت به پنل اتصال ترمینال اختصاصی بانک ملت به پنل اتصال ترمینال اختصاصی بانک ملت به پنل اتصال ترمینال اختصاصی بانک ملت به پنل
سیستم پشتیبانی و تیکتینگ کاربران سیستم پشتیبانی و تیکتینگ کاربران سیستم پشتیبانی و تیکتینگ کاربران سیستم پشتیبانی و تیکتینگ کاربران سیستم پشتیبانی و تیکتینگ کاربران
مانیتورینگ پیامکهای ارسالی کاربران مانیتورینگ پیامکهای ارسالی کاربران مانیتورینگ پیامکهای ارسالی کاربران مانیتورینگ پیامکهای ارسالی کاربران مانیتورینگ پیامکهای ارسالی کاربران
مانیتورینگ پیامکهای دریافتی کاربران مانیتورینگ پیامکهای دریافتی کاربران مانیتورینگ پیامکهای دریافتی کاربران مانیتورینگ پیامکهای دریافتی کاربران مانیتورینگ پیامکهای دریافتی کاربران
مانیتورینگ مدارک ارسالی کاربران مانیتورینگ مدارک ارسالی کاربران مانیتورینگ مدارک ارسالی کاربران مانیتورینگ مدارک ارسالی کاربران مانیتورینگ مدارک ارسالی کاربران
خطوط رند عمومی خطوط رند عمومی خطوط رند عمومی خطوط رند عمومی خطوط رند عمومی
پشتیبانی 24 ساعته پشتیبانی 24 ساعته پشتیبانی 24 ساعته پشتیبانی 24 ساعته پشتیبانی 24 ساعته
1 خط اختصاصی رایگان برای کاربر زیر مجموعه 1 خط اختصاصی رایگان برای کاربر زیر مجموعه 1 خط اختصاصی رایگان برای کاربر زیر مجموعه 1 خط اختصاصی رایگان برای کاربر زیر مجموعه 1 خط اختصاصی رایگان برای کاربر زیر مجموعه
3 خط اختصاصی رایگان برای نماینده زیر مجموعه 3 خط اختصاصی رایگان برای نماینده زیر مجموعه 3 خط اختصاصی رایگان برای نماینده زیر مجموعه 3 خط اختصاصی رایگان برای نماینده زیر مجموعه 3 خط اختصاصی رایگان برای نماینده زیر مجموعه
ایجاد نامحدود نمایندگی مشابه ایجاد نامحدود نمایندگی مشابه ایجاد نامحدود نمایندگی مشابه ایجاد نامحدود نمایندگی مشابه ایجاد نامحدود نمایندگی مشابه
تمدید سالیانه تمدید سالیانه تمدید سالیانه تمدید سالیانه تمدید سالیانه
پیامک هدیه 100 پیامک 250 پیامک 500 پیامک 1000 پیامک
خط اختصاصی 10 رقمی رایگان خط اختصاصی 11 رقمی رایگان خط اختصاصی 11 رقمی رایگان خط اختصاصی 11 رقمی رایگان 1 خط
خط اختصاصی 11 رقمی رایگان خط اختصاصی 11 رقمی رایگان خط اختصاصی 11 رقمی رایگان 1 خط 5 خط
خط اختصاصی 12 رقمی رایگان خط اختصاصی 12 رقمی رایگان 1 خط 5 خط 10 خط
خط اختصاصی 13 رقمی رایگان 1 خط 5 خط 10 خط 50 خط
خط اختصاصی 14 رقمی رایگان 10 خط 20 خط 50 خط 100 خط
خط اختصاصی 15 رقمی رایگان 10 خط 100 خط 500 خط 1000 خط
قیمت 49,000 تومان 99,000 تومان 199,000 تومان 299,000 تومان

تعرفه ارسال پیامک

نوع پنل اپراتور 1000 اپراتور 2000 اپراتور 3000 اپراتور 50004 - 50009 - 50001 اپراتور 50005 - 50002 خط ثابت سیمکارت BTS پیام صوتی ایمیل
تک ستاره 120 138 120 108 114 108 144 114 18 12
دو ستاره 115 132.25 115 103.5 109.25 103.5 138 109.25 17.25 11.5
سه ستاره 110 126.5 110 99 104.5 99 132 104.5 16.5 11
ویژه 103 118.45 103 92.7 97.85 92.7 123.6 97.85 15.45 10.3